Community

Lộ trình 1H 2020 của TTC Foundation

TTC | 01.16| 109

Lộ trình 1H 2020 của TTC Foundation🚀

Với tầm nhìn ‘ Xây dựng Blockchain cho hàng tỷ người’, i TTC Foundation đang dành thời gian và nguồn lực của mình để thực hiện các trường hợp sử dụng thực tế và hệ sinh thái blockchain quy mô lớn.

Nhìn lại 2019

Dưới đây là một vài bài viết bạn có thể đọc để tìm hiểu những gì chúng tôi đã làm trong năm 2019.

Mục tiêu của chúng tôi trong 1H 2020💪

Chúng tôi đã đặt ra ba mục tiêu lớn cho 1H 2020: (1) ra mắt chính thức Giao thức Acorn, (2) mở rộng hệ sinh thái TTC và (3) cải thiện tính ổn định và bền vững của cơ sở hạ tầng.

Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình này với những mục tiêu dài hạn để thử thách bản thân với tinh thần khiêm tốn , để cố gắng và học hỏi từ những sai lầm.

1. Chính thức ra mắt giao thức Acorn

  • Thêm nhiều DAPP của Acorn Alliance: Nhiều mạng xã hội sẽ được thêm vào Giao thức Acorn
  • Ra mắt OBT của Mạng Acorn AD: Nhà quảng cáo có thể chạy quảng cáo bằng ACN và có thể theo dõi và tính toán hiệu quả thông qua blockchain minh bạch.

Sau khi ra mắt chính thức, Acorn Protocol sẽ phân phối phần thưởng cho nhiều DAPP và cung cấp các mạng quảng cáo hiệu quả hơn trên blockchain.

2. Mở rộng hệ sinh thái TTC

  • Nhiều người dùng hơn: Bắt đầu với Acorn Box, chúng tôi sẽ ra mắt nhiều dịch vụ thân thiện và dễ sử dụng hơn để giảm rào cản sử dụng cho mọi người.
  • Nhiều nhà phát triển hơn: Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu công nghệ và bộ công cụ dev thông qua Trung tâm nhà phát triển sắp mở. Nó sẽ cho phép nhiều người phát triển và triển khai các dịch vụ trên blockchain TTC hơn.
  • Nhiều tiện ích hơn (đối với token TST-20): Chúng tôi đang phát triển quan hệ đối tác với các sàn giao dịch, người dùng DeFi và dịch vụ tài chính truyền thống để thêm nhiều tùy chọn về cách sử dụng token TST-20 (ví dụ: CLAY, ACN. CFIAT) trong cuộc sống hàng ngày.

Hệ sinh thái TTC phát triển với các nhà phát triển, dịch vụ sản phẩm và người dùng của họ. Chúng tôi đang cố gắng không ngừng để chào đón thêm những người đóng góp vào hệ sinh thái TTC.

3. Những cải tiến về Tính ổn định và Bền vững (của cơ sở hạ tầng)

  • Điều chỉnh phần thưởng khai thác : Để kỷ niệm 1 năm thành lập, mạng chính TTC sẽ thông qua kiểm tra sức khỏe, tập trung vào nền kinh tế mã thông báo cho sự bền vững lâu dài.
  • Những cải tiến về chuỗi nô lệ và điều chỉnh phần thưởng khai thác: Với sự ra mắt chính thức của Giao thức Acorn, chúng tôi sẽ cải thiện hiệu suất của chuỗi nô lệ để đảm bảo hoạt động ổn định của mạng chính TTC với lưu lượng truy cập lớn. Đồng thời, chúng tôi sẽ điều chỉnh tỷ lệ phần thưởng khai thác giữa chuỗi chủ và chuỗi nô lệ.
  • Những cải tiến trên infra blockchain TTC. : Chúng tôi đang chuẩn bị một bản cập nhật dịch vụ trên cơ sở hạ tầng của blockchain TTC, chẳng hạn như Máy ảo, để tăng tính ổn định, khả năng mở rộng và hiệu suất.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện quản trị và hạ tầng của mạng chính TTC để xây dựng và duy trì một hệ sinh thái bền vững.

Trong những tháng qua, chúng tôi đã ra mắt mạng chính DPoS quy mô đầy đủ, phiên bản thử nghiệm beta mở của hai giao thức lớp 2 kích thước đầy đủ (Giao thức Acorn và Giao thức Tigris), hai ví kích thước đầy đủ (TTC Connect và Acorn Box). Chúng tôi đã học được nhiều bài học quý giá và chúng đã giúp chúng tôi đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng để xây dựng blockchain cho hàng tỷ người.

Chúng tôi rất vui mừng khi thấy những thành tựu tuyệt vời mà chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện vào năm 2020. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ và đóng góp của bạn.

— TTC Foundation

Comment 0

delete

Are you sure you want to delete this post?