Community

Tigris Protocol — Lịch trình Staking CLAY bị hoãn

TTC | 10.14| 262

Tigris Protocol — Lịch trình Staking CLAY bị hoãn

Việc cổ phần vĩnh viễn các token CLAY của TTC Foundation đã bị hoãn lại để tăng cường cho hệ sinh thái Giao thức Tigris

TTC Foundation đã phát triển và đang vận hành Giao thức Tigris, một giải pháp tài chính phi tập trung (DeFi) có thể đóng góp sự hiệu quả, ổn định và việc sử dụng của hệ sinh thái TTC. Quỹ đã ra mắt Giao thức Tigris Beta-1 vào ngày 30 tháng 9, hỗ trợ các dịch vụ Staking.

Để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái Giao thức Tigris, TTC Foundation sẽ hủy bỏ 0,25 tỷ token CLAY sở hữu được Stake như đã nêu trong Whitepaper . Nền tảng sở hữu token CLAY sẽ được đặt lại trong khoảng thời gian 1,5 năm.

Vì những người sử dụng dịch vụ cổ phần Giao thức Tigris được thưởng một phần lợi nhuận do Giao thức Tigris tạo ra dựa trên tài sản được cổ phần của họ, người dùng sẽ được tăng 40% tiền thưởng cổ phần hàng ngày ngay sau khi không tham gia.

Chi tiết lịch trình

Quỹ TTC đã hủy bỏ 0,25 tỷ token CLAY vào ngày 13 tháng 10, do đó, token sở hữu CLAY sẽ không phải là một phần của dịch vụ cổ phần bắt đầu từ ngày 14. Điều này sẽ được thể hiện trong phân phối phần thưởng diễn ra vào ngày 15. Việc đặt lại token CLAY sở hữu nền tảng sẽ được thực hiện trong 5 lần riêng biệt như sau.

TTC Foundation sở hữu token CLAY token lại (dựa trên tổng số tiền cổ phần)

  • 2019/10/14 (Hiện tại): 0 CLAY
  • 2019/12/30: 50.000.000 CLAY
  • 2020/03/30: 100.000.000 CLAY
  • 2020/06/30: 150.000.000 CLAY
  • 2020/12/30: 200.000.000 CLAY
  • 2021/03/30: 250.000.000 CLAY

Sau khi chưa thành lập, tổng số token CLAY được đặt trong Giao thức Tigris tổng cộng 0,37 tỷ token CLAY so với chỉ số trước đó là 0,62 tỷ .

Trì hoãn lịch trình sẽ dẫn đến giảm lợi nhuận hoạt động tạm thời của Quỹ TTC; tuy nhiên, chúng tôi hy vọng việc hoãn lịch trình cổ phần này sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực lâu dài cho không chỉ hệ sinh thái Giao thức Tigris mà cả toàn bộ hệ sinh thái TTC.

Dịch vụ nợ được thế chấp (CDS) sẽ sớm bắt đầu thử nghiệm bản beta vì Giao thức Tigris đang chuẩn bị phát hành Bản giao thức Tigris Beta-2. Khi còn sống, người dùng của tôi thế chấp TTC của họ để lấy tiền xu ổn định.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Giao thức Tigris, hãy xem Nhóm Telegram của chúng tôi .

Cảm ơn bạn,

TTC Foundation | Tigris Protocol

About Tigris Protocol
Tigris Protocol is an open, trusted and interoperable Decentralized Financial (DeFi) service built on the TTC Blockchain Platform. It provides effortless crypto loans, stable daily rewards, and paramount security. For details, visit our website.To receive the latest news on TTC, join our Telegram and follow us on twitter.
About TTC
TTC is a blockchain fit for mass adoption and a sustainable token economy model. For details, visit our website.To receive the latest news on TTC, join our Telegram and follow us on twitter.

Tigris Protocol — Lịch trình Staking CLAY bị hoãn was originally published in Blog chính thức của TTC on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Comment 0

delete

Are you sure you want to delete this post?