Community

Cập nhật CLAY TGE — Bán công khai kết thúc và giới thiệu cho Lockdrop

TTC | 08.14| 242

Cập nhật CLAY TGE — Bán công khai kết thúc và giới thiệu cho Lockdrop

Tóm tt ngn gn về kết quả Public sale token CLAY và gii thiu chi tiết v Lockdrop

Việc bán công khai token CLAY đã kết thúc rất thành công, hardcap của nó đã được bán hết trong vòng chưa đầy 3 giờ.

Tóm tắt — Bán token công khai

 • Token CLAY đã bán: 200.000.000 CLAY
 • Số TTC nhận được thông qua Hợp đồng thông minh:10.000.000 TTC
 • Bắt đầu bán công khai: 2019/08/13 20:00 (UTC + 8)
 • Bán công khai kết thúc: 2019/08/13 22:57 (UTC + 8)

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc phân bổ token CLAY, hãy đọc phần này.

Kế hoạch tiếp theo: Lockdrop

Vào ngày 20 tháng 8, TTC Foundation sẽ ra mắt Lockdrop, như một phần của token CLAY TGE. Lockdrop là một khái niệm khá mới về phân phối token: người tham gia nhận được token CLAY chỉ bằng cách khóa TTC Coins thông qua hợp đồng thông minh trong một khoảng thời gian nhất định.

Tóm li, đây là mt cách tuyt vi để có được token CLAY mà không tn bt k coin TTC nào.

Thời kỳ khóa

Chủ sở hữu TTC có thể chọn khóa TTC của họ trong 6 tháng, 12 tháng hoặc cả hai:

Khóa 6 tháng
- Thời gian tham gia: 2019. 8. 20–2019. 9. 19 (UTC + 8)
- Hardcap: 200.000.000 CLAY hoặc 50.000.000 TTC
- Tỷ lệ: 1 TTC = 4 CLAY
- Số tiền bị khóa tối thiểu: 1.000 TTC
- Số tiền bị khóa tối đa: 300.000 TTC

Khóa 12 tháng
- Thời gian tham gia: 2019. 8. 20–2019. 9. 19 (UTC + 8)
- Hardcap: 200.000.000 CLAY hoặc 20.000.000 TTC
- Tỷ lệ: 1 TTC = 10 CLAY
- Số tiền bị khóa tối thiểu: 1.000 TTC
- Số tiền bị khóa tối đa: 300.000 TTC

Dưới đây là những sự thật nhanh chóng về khóa token CLAY.

 • Thời gian khóa bắt đầu đếm ngược thời điểm người tham gia khóa TTC Coins.
 • Token CLAY sẽ được phân phối cho người tham gia ngay khi họ khóa Tiền xu TTC của họ. (Lưu ý: Bất kỳ ai khóa Tiền xu TTC trước CLAY TGE sẽ nhận được token CLAY vào ngày TGE.)
 • Toàn bộ số tiền xu TTC bị khóa sẽ được trả lại cho người tham gia vào cuối thời gian khóa.

Cách tham gia Lockdrop

Thực hiện theo các bước bên dưới để tham gia khóa CLAY qua TTC Connect, bắt đầu từ ngày 20 tháng 8.

 1. Trong TTC Connect, nhấn vào DAPPs (tab thứ 3 ở dưới cùng)
 2. Chạm vào JOIN CLAY TOKEN GENERATION EVENT Để tham gia lockdrop CLAY (Chưa hoàn tất xác minh KYC của bạn? Đọc hướng dẫn này.)
 3. Chạm vào Lockdrop (sẽ được kích hoạt vào ngày 20 tháng 8)
 4. Nhập số lượng xu TTC để khóa
 5. Chọn thời gian khóa (6 tháng hoặc 12 tháng)
 6. Chạm vào GET CLAY TOKEN để khóa tiền xu TTC của bạn (và nhận token CLAY)

Người dùng có thể lặp lại quy trình này để khóa thêm Tiền xu TTC để nhận thêm token CLAY.

Vì vậy, tại sao có Lockdrop?

Lockdrop có chi phí cơ hội thấp cho người nắm giữ TTC dài hạn và bảo vệ những rủi ro vì người dùng sẽ không chi tiêu TTC Coins. Không có TTC Coins bị khóa trong hợp đồng thông minh sẽ được sử dụng trực tiếp để phát triển giao thức Tigris và toàn bộ số tiền sẽ được trả lại cho chủ sở hữu ban đầu.

Tiền xu TTC bị khóa sẽ được áp dụng cho Công cụ bỏ phiếu tự động tự học (SAVE) và phần thưởng bỏ phiếu định kỳ sẽ được phân bổ cho Khu bảo tồn Tigris. Bằng cách phát triển Khu bảo tồn Tigris trong giai đoạn đầu, Giao thức Tigris sẽ được cải thiện tính ổn định và bền vững.

Sau CLAY TGE, Giao thức Tigris sẽ sớm triển khai bản thử nghiệm open beta cho người dùng để sử dụng token CLAY và TTC Coins của họ để nhận phần thưởng hàng ngày và cho vay tiền xu ổn định. Hãy theo dõi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua nhóm Telegram hoặc email của chúng tôi .

Cảm ơn bạn,

TTC Foudation

About Tigris Protocol
Tigris Protocol is an open, trusted and interoperable Decentralized Financial (DeFi) service built on the TTC Blockchain Platform. It provides effortless crypto loans, stable daily rewards, and paramount security. For details, visit our website.To receive the latest news on TTC, join our Telegram and follow us on twitter.
About TTC
TTC is a blockchain fit for mass adoption and a sustainable token economy model. For details, visit our website.To receive the latest news on TTC, join our Telegram and follow us on twitter.

Cập nhật CLAY TGE — Bán công khai kết thúc và giới thiệu cho Lockdrop was originally published in Blog chính thức của TTC on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Comment 0

delete

Are you sure you want to delete this post?